Hiikkaa qur39aana afaan oromootiin - Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa tae dha.

 
Akkuma olitti ibsametti, Sheekh Mahammad Rashaad nama barnootaa ti. . Hiikkaa qur39aana afaan oromootiin

Nearly 120 years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the first printed Afaan Oromoo Bible on paper, the way people reads Holy Bible changed radically. Dhugaa Baatonni Yihowaa hiikni ammayyaa kun Amajjii 9, 2016 bauu isaa beeksisaniiru. Tafsiira ykn hiikkaa qur aana Afaan oromootin surah Al hasri fi At takaasur Bishar Hassan subscribe like sher nuuf godhaa please. Abdiisaa Bancaa(Ogeessa ICT fi Qindeessaa Garee Hiikkaa Google Afaan Oromoo) Anas deddeebi'ee gaaffichi natti ergameera. Leave this empty field. The dictionary translates Afaan Oromoo words to English and also it has English to English definitions to clarify the translation even more. Leave this empty field. Dhugaa Baatonni Yihowaa hiikni ammayyaa kun Amajjii 9, 2016 bauu isaa beeksisaniiru. SABABAA. Sep 18, 2013 Hiikkaa Quraana kabajamaa (guutuu) - afaan oromoo - Muhammad waadoo kitaabban maxxanfamuuf qaadhimame. Kitaabi haaraan mata dureen isaa Kudhaama Seenaa jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee baee jira. Heeruma dharraanee (hawwinee) heerumnaan rarraane (rakkannee) 2. Afaan ofiisaan ilmaan isaa barsiifachuu,. 274 people follow this. Qophiin kun hiikkaa tafsiira qur&x27;aanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. VIEW ALL TOPICS. Workplace Enterprise Fintech China Policy Newsletters Braintrust movie language converter online Events Careers classic yachts for sale seattle. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. WASHINGTON D. Maxxansaalee haaraa. vy Mammaaksa afaan oromoo hiika isaa waliin pdf. Hiikkaa akkanaa hojjachuufis tokkoo tokkoo loqodawwan kanneenii irraa bakka bu&39;oota dandeettii afaanichaa qaban walitti fidee Kakuu Haaraya hiikkaa waltaaadhaan qubee Itoopiksiitii fi qubee Laatiiniitiin qopheessee dhiy- eesseera. Dhimmichi Nama afaan kana haasayu hunda ilaallata. Log In My Account nd. vd oj re oj re. 2 Kaumsa Qorannichaa Mata dureen qorannoo kanaa Dandeettii Afaan Oromootin Barreessuu Barattoota Kutaa 9ffaa Mana Barumsaa Sad. Qophiin kun kitaaba riyaadussaalihiin kan gorsaa fi barnoota hunda uf keessaa qabu guutuu qabdi, kan boqannaa 151 uf keessaa qabdi. Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse Waan Dabruuf maqaa hin. Maxxansaalee haaraa. Sura ruum (Shekh Mohammed Rashad)Hiikkaa Tafsiira Qurana afaan oromo Recitation of the Quran with Translating Its Meanings into Afaan OromoHIIKKAA QUR&39;. Abdiisaa Bancaa(Ogeessa ICT fi Qindeessaa Garee Hiikkaa Google Afaan Oromoo) Anas deddeebi'ee gaaffichi natti ergameera. Tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo Barreessan Tafsiira kanaa Dr. We hope this will be a useful app for you. vy Mammaaksa afaan oromoo hiika isaa waliin pdf. Gosoota Dubbii Qolaa 70 4. ibsa gabaabaa. Hamma 12, Maaloo yaada kee barsessi. Quraana afaan oromoo pdf Hikkaa Quraana Afaan Oromoo Holy Quran Afan OromoHikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. Mammaaksa Afaan Oromoo. Afaan Oromo - 6 December 0. Afaan Oromoo tarree Afaanota gurguddatanii hiriirsun hojii namoota muraasaa miti, ykn kan dhaabbata tokkoo miti. afaan oromoo ; afaan arabii - ; tarree ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi. Hikkaa Qur'aana ykn Tafsira Qur'aana Afaan Oromoo Qophiin kun hiikkaa tafsiira quraanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. 2ffaa Sulultaa kan jedhu irratti gaggeeffame. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo taan barnoota phisics baratan Obbo. The dictionary translates Afaan Oromoo words to English and also it has English to English definitions to clarify the translation even more. -Stream Sheikh mohammed rashad abdulle oromo quran translation. Multi functional and user friendly Afan Oromo Bible app for your Android device. Download Tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo for Android to tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo Barreessan Tafsiira kanaa Dr. Nu Hordofaa. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta&39;an argattu. Log In My Account fn. kanaafuu ni dandeenya yoo tae hiikkaa isaa irratti hirmaachuu, hin dandeenyu yoo tae kanneen hiikaman gulaaluu irratti hirmaachuu, kanaas hin. Multi functional and user friendly Afan Oromo Bible app for your Android device. Gosoota Dubbii Qolaa 70 4. 2 Kaumsa Qorannichaa Mata dureen qorannoo kanaa Dandeettii Afaan Oromootin Barreessuu Barattoota Kutaa 9ffaa Mana Barumsaa Sad. JECHOOTAA KOOMPUTARAA HAARAA, Kanneen Afaan Oromoo. Maqaa keessan galchaa. The best tech tutorials and in-depth reviews; Try a single issue or save on a subscription; Issues delivered straight to your door or device. Kun Dogoggora isaanii miti. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Kitaabni hiikan Quraana Kabajamaa Afaan Oromootiin qophaae guyyaa kaleessaa biyya Saudii magaalaa Riyaaditti kan Eebbifame tahuu beekame. Hiikkaa Qur&39;aana kabajamaa (guutuu) play; pause; stop; mute; unmute; max volume; barsiisaa Muhammad waadoo. rd; dz. muhammad rashaad kabiir abdullaahii kabiir muummayyaa carar qooda sadaffa&39;aa bakkeen shariin&39;i kun itti waraabame waliigala dhaaba maxba&39;aa qur&39;aanaa kan tooyataan harama (makkaa-madiina&39;aa mooti fahdi) madiinaa munawwaraa. Hiikkaa Qur&39;aana kabajamaa (guutuu) play; pause; stop; mute; unmute; max volume; barsiisaa Muhammad waadoo. Bara 2016 yeroo dhaabbanni Google afaan Oromootiin akka tajaajila jalqaabuuf gaaffiin dhihaatetti jechoota miiliyoona tokko hiikuun akka dhiheessamu jedhamee ture jedha Abdiisaan. Subscribe the channel for more videos. Hiikkaa qur39aana afaan oromootiin. 23 views, 4 likes, 3 loves, 0 comments, 0 shares, Facebook Watch Videos from Osama Records SURAH AL-FALAQ HIIKKAA QUR&x27;AANA AFAAN OROMOOTIIN. Nearly 120 years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the. Jul 25, 2021. 2 MB 2019-05-02. The app is free and works offline with out internet connection. Hikkaa Qur'aana ykn Tafsira Qur'aana Afaan Oromoo Qophiin kun hiikkaa tafsiira quraanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. gosoota afoola keessaa mammaaksa qaaccessu. Muhammad Rashaad Kabiir Abdullee(Rabbii Rahamataa Haaa Godhuufi) Tafsiira Quraanaa Yeroo jalqabaaf maxxanfamee bahee yeroo tauu ammas yeroo ammaa kanattii yeroo jalqabaaf Applikeeshini kan isiin biraa gahuu dha. Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa Pdf pdf wealthmove org June 14th, 2019 - Afaan oromoo bible pdf This ebooks is under topic such as afaan oromo. Kitaaba Afaan Oromoo. Afaan Oromo Online March 6, December 13, December 6, Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz. Sura Ahazaab (Shekh Mohammed Rashad)Hiikkaa Tafsiira Qurana afaan oromo Recitation of the Quran with Translating Its Meanings into Afaan OromoHIIKKAA QU. Afaan hibiruufi Girikii kessati gala2 jechuun aannan jechuudha. Kunneenis manguddoonni gaafilee gaafatamaniif deebii ykn odeeffannoo quubsaa ta&39;e kennuu irraa of qusachuu fi yaada waliin makuun mul&39;achuu danda&39;a. tarree etema hunda. MomaksaDogoggoraa galchite. We hope this will be a useful app for you. WAASHINGITAN, DIISII Dhiyeenya kana Afaan Oromoo Gugliin gargaaramuun akka danda&x27;amuutti proojektiin hojiij gaggeeffame tokko ifa ta&x27;e jira. Kanaafuu, namoonni Dubbii Waaqayyoo jaallatan Hiikni Addunyaa Haaraa Maatewos-Mulata Afaan Oromootiin bauu isaatti baayee gammadu. Sheik Muhammed Rashad Abdulle Hikkaa Quraana Afaan Oromoon Deresaw Infotech. Maxxansaalee haaraa. Maxxansaalee haaraa. rd; dz. 2 Kaumsa Qorannichaa Mata dureen qorannoo kanaa Dandeettii Afaan Oromootin Barreessuu Barattoota Kutaa 9ffaa Mana Barumsaa Sad. Hojiin hiikkaa jechootaa kun fedhii fi hawwii afaan Oromoo afaan hojii Google taee arguu irratti kan madde malee gama mootummaa fi qooda fudhattootaatiin. Leave this empty field. View Details. Hiikkaa Qurana Afaan Oromoo. Download Tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo for Android to tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo Barreessan Tafsiira kanaa Dr. 64 spoke all other primary languages reported. MomaksaDogoggoraa galchite. Gosoota jechootaa. Abdiisaa Bancaa(Ogeessa ICT fi Qindeessaa Garee Hiikkaa Google Afaan Oromoo) Anas deddeebi&39;ee gaaffichi natti ergameera. Nearly 120 years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the. Hamma 12, Maaloo yaada kee barsessi. Onesmus Nesib namni biyya Oromoo bar 1899ti Macaafa Qulqulluu afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin gaee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbiffatu godhe. fc-falcon">View Details. Abdiisaa Bancaa maal jedhu-. Mammaaksa afaan oromoo hiika isaa waliin pdf. Sura ruum (Shekh Mohammed Rashad)Hiikkaa Tafsiira Qurana afaan oromo Recitation of the Quran with Translating Its Meanings into Afaan OromoHIIKKAA QUR&39;. Kun Dogoggora isaanii miti. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo taan barnoota phisics baratan. Garee Qormaata Afaan Oromootiin Published 2012 Export Citation BiBTeX EndNote RefMan. 4 MB 2019-05-02. indoneeshiffa Indonesia. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta&39;an argattu. Afaan Oromo Bible Oromo bible (Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu) Oromiffa Bible. Sareen sarbaa hinqabdu. You can easily search inside the app in both languages, and see the definitions with just a click. Kitaaba Afaan Oromoo. Maqaa keessan galchaa. We hope this will be a useful app for you. vy Mammaaksa afaan oromoo hiika isaa waliin pdf. Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse Waan Dabruuf maqaa hin. Quraana afaan oromoo pdf Hikkaa Quraana Afaan Oromoo Holy Quran Afan OromoHikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo. 29 spoke Soddo the remaining 0. Google Afaan Oromootiin tajaajila jalqabuuf hiikkaan jechootaa. Log In My Account nd. Hojiin hiikkaa jechootaa kun fedhii fi hawwii afaan Oromoo afaan hojii Google ta&39;ee arguu irratti kan madde malee gama mootummaa fi qooda fudhattootaatiin deeggarsi jiru. Hikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. Kuusaa Jechootaa AfaanOromoo. You can easily search inside the app in both languages, and see the definitions with just a click. Bara 2016 yeroo dhaabbanni Google afaan Oromootiin akka tajaajila jalqaabuuf gaaffiin dhihaatetti jechoota miiliyoona tokko hiikuun akka dhiheessamu jedhamee ture jedha Abdiisaan. Afaan Oromoo tarree Afaanota gurguddatanii hiriirsun hojii namoota muraasaa miti, kan hundumaati, Tartiibota armaan gadii hordofaa hirmaadhaa. hiikkaa barnootichaa (50) afaanoowwan mulisaa. ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi. Garee Qormaata Afaan Oromootiin Published 2012 Export Citation BiBTeX EndNote RefMan. Afaan 80 oliin argama. Dhaabbata Afaanota Idil-Addunyaa (International Localization) jedhamutu jira. Qophiin kun hiikkaa tafsiira quraanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. Mammaaksa afaan oromoo hiika isaa waliin pdf. Kutaa 9 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Kitaaba Barataa ISBN. Last Updated Sun 3 April 2022AH. Kanaaf achirraa dhufuun nimala jedhu. The dictionary translates Afaan Oromoo words to English and also it has English to English definitions to clarify the translation even more. Mammaaksa afaan oromoo hiika isaa waliin pdf. Hojiin hiikkaa jechootaa kun fedhii fi hawwii afaan Oromoo afaan hojii Google ta&39;ee arguu irratti kan madde malee gama mootummaa fi qooda fudhattootaatiin deeggarsi jiru. Qophiin kun hiikkaa tafsiira quraanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. fuula hangafa; afaan oromoo; sagaloota; . Dhaabbata Afaanota Idil-Addunyaa (International Localization) jedhamutu jira. The app is free and works offline with out internet connection. This is app is the first Islamic App of Afan Oromo Language (Ethiopian Language). Toggle navigation. Afaan hojii Dhaabbilee Gudrguddoo Idil-Addunyaa tahuuf carraa argata. Kun Dogoggora isaanii miti. ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi. Updated on. Sep 08, 2018 September 8, 2018 Comments Off on Mijuu Kuusaa Furaa Jechoota Afaan Oromoo Barreeysaan kitaaba kanaa Abdurashiid Abdurahmaan (Abbaa Urjii) Posted by Abbaa Urjii on Thursday, September 6, 2018. 2ffaa Sulultaa kan jedhu irratti gaggeeffame. Qophiin kun hiikkaa tafsiira quraanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta&39;an argattu. Hiikkaa Qurana Afaan Oromoo. Leave this empty field. Dhaabbanni Google jalqaba bara 2022 irratti afaanota dhaabbatichi ittiin tajaajilaa kennaa jiruun alatti afaanonni 126 dabalamuuf adeemsarra akka jiran ibsa. xb; bs. Leave this empty field. This is An Afaan Oromoo to English and English to Afaan Oromoo dictionary prepared for iPhones and iPads. VIEW ALL TOPICS. Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa. Koopiirayitii nuuf eyyaammuun toora feesbukan Khalid Rashaad yeroo tauu Rabbiin jazaa kee jannataan sii haa kennu. Hojiin hiikkaa jechootaa kun fedhii fi hawwii afaan Oromoo afaan hojii Google taee arguu irratti kan madde malee gama mootummaa fi qooda fudhattootaatiin. Mammaaksa Afaan Oromoo. Koopiirayitii nuuf eyyaammuun toora feesbukan Khalid Rashaad yeroo tauu Rabbiin jazaa kee jannataan sii haa kennu. Maqaa keessan galchaa. indoneeshiffa Indonesia. Hikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. Afaan Oromo Bible Oromo bible (Afaan Oromoo Macaafa Qulqulluu) Oromiffa Bible. . propeller torque vs thrust Oromo was spoken as a first language by 59. Namichi Yihuudii kan Abbaa Balzezar Tellez jedhamu ammoo, jechi Gaallaa jedhuu kun afaan Hibiruufi Giriikirraa dhfeedha jedha. Hiikkaa Quraana kabajamaa (guutuu) - afaan oromoo - Muhammad waadoo kitaabban maxxanfamuuf qaadhimame. The developer provided this information. Barnoota Afaan Oromoo. Learn more. Qophiin kun Tafsiira Qur&x27;aanaa guututti nama barsiisa waan taheef haalaan barbaachisaadha. QURAANA QULQULLUU IRRAA TAFSIIRA JUZIIWWAN SADAN BOODAA. Hagayya 14, 2013. muhammad rashaad kabiir abdullaahii kabiir muummayyaa carar qooda sadaffa&x27;aa bakkeen shariin&x27;i kun itti waraabame waliigala dhaaba maxba&x27;aa qur&x27;aanaa kan tooyataan harama (makkaa-madiina&x27;aa mooti fahdi) madiinaa munawwaraa. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Afaan Oromoo tarree Afaanota gurguddatanii hiriirsun hojii namoota muraasaa miti, ykn kan dhaabbata tokkoo miti. diretutor qurantafsir suarhbaasa shekshafi hiikkaaquraanaaafaanoromo Tafsiira Quraana Afaan Oromoo , Suuraa Abasaa , sheek Gaafiin Hiikame. islaamummaa beekuu ni barbaaddaa as tuqi tajaajila biraa dabalata afaan oromoo fuula hangafa afaan oromoo sagaloota Hiikkaa Quraana kabajamaa (guutuu) play pause mute unmute. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. (3) afaan arabii . Sep 08, 2018 September 8, 2018 Comments Off on Mijuu Kuusaa Furaa Jechoota Afaan Oromoo Barreeysaan kitaaba kanaa Abdurashiid Abdurahmaan (Abbaa Urjii) Posted by Abbaa Urjii on Thursday, September 6, 2018. Habashoonni ammoo, maqaa gaalaa jedhu kanaaf hiikkaa kannanii jiru. Dhaabbanni Guugilii Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbatichaa akka ta'uuf hiika jechoota afaan Oromoo irratti hojjechiisaa jira. 61) all other ethnic groups made up 0. Hiikkaa Jechoota Koomputaraa. en Fiction Writing. Gosoota jechootaa. Qur&x27;aana guutuu Afaan Oromootti hiikuun waggaa 25 itti fudhate kan jedhan Sheek Kaaliid Rashaad namni kan ittiin isaan beeku Qur&x27;aana hiikuudhaan ta&x27;ullee isaan garuu kitaabota amantii 29 Afaan. Waliigalan alaa. Gosoota jechootaa. Leave this empty field. Music & Audio. Hiikkaa Qur&x27;aana kabajamaa (guutuu) play; pause; stop; mute; unmute; max volume; barsiisaa Muhammad waadoo. Dhugaa Baatonni Yihowaa hiikni ammayyaa kun Amajjii 9, 2016 bauu isaa beeksisaniiru. Leave this empty field. Data safety. The dictionary translates Afaan Oromoo words to English and also it has English to English definitions to clarify the translation even more. Appiin kun Hikkaa Qur'aana ykn Tafsira Qur'aana Afaan Oromoo tin. Hiikkaa Qur&x27;aana Kabajamaa (Tafsiira) 3ffa. Hikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. indoneeshiffa Indonesia. Hamma 12, Maaloo yaada kee barsessi. hiika jechootaa haala galumsaatiin himu. Qophiin kun hiikkaa tafsiira qur&x27;aanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. Tafsiira ykn hiikkaa qur aana Afaan oromootin surah Al hasri fi At takaasur Bishar Hassan subscribe like sher nuuf godhaa please. Dhugaa Baatonni Yihowaa hiikni ammayyaa kun Amajjii 9, 2016 bauu isaa beeksisaniiru. dabarfachuun barbaachisaadha. Hiikkaa Quraana Kabajamaa (Tafsiira) 3ffa - afaan oromoo - Muhammad Rashad Kabir Abdullee Kabir Muummayyaa fuula hangafa afaan oromoo sagaloota Hiikkaa Quraana Kabajamaa (Tafsiira) 3ffa play mute 0000 0000 Hiikkaa Quraana Kabajamaa 3ffa001 barsiisaa Muhammad Rashad Kabir Abdullee Kabir Muummayyaa gulaala. Waliigalan alaa. Google dabalatee dhaabbileen biroo Afaan Oromootiin yeroo Oromo&39; jedhan heddu argina. Kitaaba Afaan Oromoo. Bara 2016 yeroo dhaabbanni Google afaan Oromootiin akka tajaajila jalqaabuuf gaaffiin dhihaatetti jechoota miiliyoona tokko hiikuun akka dhiheessamu jedhamee ture jedha Abdiisaan. alii abdurrahman huzeyfii namni barreessee dubbise sh. Hojiin hiikkaa jechootaa kun fedhii fi hawwii afaan Oromoo afaan hojii Google ta&39;ee arguu irratti kan madde malee gama mootummaa fi qooda fudhattootaatiin deeggarsi jiru. span class" fc-falcon">Subscribe to Ethiopians Today Telegram. Like and share the video. Hamma 12, Maaloo yaada kee barsessi. You can easily search inside the app in both languages, and see the definitions with just a click. Google dabalatee dhaabbileen biroo Afaan Oromootiin yeroo Oromo&39; jedhan heddu argina. Abdiisaa Bancaa maal jedhu-. Multi functional and user friendly Afan Oromo Bible app for your Android device. Quraana afaan oromoo pdf Hikkaa Quraana Afaan Oromoo Holy Quran Afan OromoHikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo. Hiikkaa qur39aana afaan oromootiin. Maqaa keessan galchaa. ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi. rd; dz. rd; dz. Qophiin kun hiikkaa tafsiira quraanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. Gareen Abdiisaan qindeessu, &39;adeemsa hiikkaa jechaa kanarratti, keewwataafi gaaleewwan gara kuma 280 irra geenyeerra,&39;&39; jedha. Afaan Oromo Online March 6, December 13, December 6, Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz. Sagantaa Eebbaa kana irratti. faayidaa afaanii muuxannoo qaban wajjin walitti fiduun ibsu. kanaafuu ni dandeenya yoo tae hiikkaa isaa irratti hirmaachuu, hin dandeenyu yoo tae kanneen hiikaman gulaaluu irratti hirmaachuu, kanaas hin. Request a review. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta&39;an argattu. The three largest ethnic groups reported in Kokir were the Gurage (95. Hagayya 14, 2013. Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse Waan Dabruuf maqaa hin. Maqaa keessan galchaa. Mammaaksa Afaan Oromoo. 23 views, 4 likes, 3 loves, 0 comments, 0 shares, Facebook Watch Videos from Osama Records SURAH AL-FALAQ HIIKKAA QUR'AANA AFAAN OROMOOTIIN. famous footwear credit card payment, mamacachonda

Updated on. . Hiikkaa qur39aana afaan oromootiin

 Bilisumaa Qeroo well come to my channelEthiopian Islamic Daiwaa, Muhadara, Nashidaa, Quran translation, Afaan Oromo, Afaan Amara, Afaan Somali, Thanks for. . Hiikkaa qur39aana afaan oromootiin mydesinet2

Kuusaa Jechootaa Afaan Oromoo. rd; dz. Heeruma dharraanee (hawwinee) heerumnaan rarraane (rakkannee) 2. Egala Riyada 0002 MP3 17. Sura ruum (Shekh Mohammed Rashad)Hiikkaa Tafsiira Qurana afaan oromo Recitation of the Quran with Translating Its Meanings into Afaan OromoHIIKKAA QUR&39;. Maqaa keessan galchaa. This Afaan Oromoo Bible app comes with more downloadable bibles in English and Amharic. vd oj re oj re. en Fiction Writing. Subscribe to Ethiopians Today Telegram. This is app is the first Islamic App of Afan Oromo Language (Ethiopian Language). Fuula hibboo afaan oromoo. Updated on. tafsiira qur&x27;aanaa fi darsiiwwan afaan oromootin sagaleedhan argachuudhaf channel kana hordofaa. Subscribe to Ethiopians Today Telegram. Afaan Oromo - 6 December 0. Fakkeenyaaf, Afaan Oromoo sagaleelee SODDOMA qaba; soddomman kanarraahi ijaarama jechuudha. Kaayyoon jara kanaa barruu Afaan Oro- mootiin ummata Oromoo keessa facaatu ittisuu dha. faayidaa (tajaajila) afaan hawaasa keessatti qabu ibsu. Kitaabni Hiikaa Qur&x27;aanaa kun afaan biyyoota addunyaa adda addaatiin akka qophaa&x27;u karoorfame gara hojiitti kan seename yoo tahu, kan afaan Oromoo dursee xumurramuun kan eebbifame tahuu odeeyfannoon arganne ni mul&x27;isa. hiika jechootaa haala galumsaatiin himu. Hiikkaa Quraana kabajamaa (guutuu) - afaan oromoo - Muhammad waadoo kitaabban maxxanfamuuf qaadhimame. play; pause; stop; mute; unmute;. ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi. . Kuusaa Jechootaa Afaan Oromoo. Now a days, almost everybody uses mobile devices to read the bible. Nu Hordofaa. Hojiin hiikkaa jechootaa kun fedhii fi hawwii afaan Oromoo afaan hojii Google ta&39;ee arguu irratti kan madde malee gama mootummaa fi qooda fudhattootaatiin deeggarsi jiru. Barattootni gilgaalaa fi shaakala dandeettii barreessuu isaanii madaalu kennameef seeraan itti fayyadamaa akka hin jirree bira gahameera. Barnoota Afaan Oromoo. attachmentoota (151) 1. Gareen Abdiisaan qindeessu, &39;adeemsa hiikkaa jechaa kanarratti, keewwataafi gaaleewwan gara kuma 280 irra geenyeerra,&39;&39; jedha. Mammaksa oromoooromo language proverb,mammaaksa jaalala,jibbaa,gammachuu fi gaddaa. Kitaabi haaraan mata dureen isaa Kudhaama Seenaa jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee baee jira. Music & Audio. Google dabalatee dhaabbileen biroo Afaan Oromootiin yeroo Oromo' jedhan heddu argina. . Abdiisaa Bancaa(Ogeessa ICT fi Qindeessaa Garee Hiikkaa Google Afaan Oromoo) Anas deddeebi&39;ee gaaffichi natti ergameera. Updated on. Beekumsi jechaa fi hojii ni dursa. Maxxansaalee haaraa. The app is free and works offline with out internet connection. hiikkaa qur&x27;aanaa (tafsiira) afaan oromo&x27;oo kan qur&x27;aanaa qara&x27;e sh. Toggle navigation. . Tafsiira ykn hiikkaa qur aana Afaan oromootin surah Al hasri fi At takaasur Bishar Hassan subscribe like sher nuuf godhaa please. Download Tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo for Android to tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo Barreessan Tafsiira kanaa Dr. Namoonni kitaaba kana hiikan barumsi amantii hiikkaa isaanii irratti dhiibbaa akka godhu hin heyyamne; hiikkaan kun yaada isaa sirriitti kan dabarse sia tau, kunis Afaan Oromootiin Kitaaba Qulqulluu caalaatti akka hubatan gargaareera. Dhimmichi Nama afaan kana haasayu hunda ilaallata. qi xm. MomaksaDogoggoraa galchite. ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi. WASHINGTON D. Hagayya 14, 2013. 23 views, 4 likes, 3 loves, 0 comments, 0 shares, Facebook Watch Videos from Osama Records SURAH AL-FALAQ HIIKKAA QUR'AANA AFAAN OROMOOTIIN. Nearly 120 years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the. ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi. VIEW ALL TOPICS. Qorannoon kunis dandeettii Afaan Oromootiin barreessuu barattootaa xinxaaluun yaada furmaataa kennuu irratti xiyyeeffata. The three largest ethnic groups reported in Kokir were the Gurage (95. Hojiin hiikkaa jechootaa kun fedhii fi hawwii afaan Oromoo afaan hojii Google taee arguu irratti kan madde malee gama mootummaa fi qooda fudhattootaatiin. -Stream Sheikh mohammed rashad abdulle oromo quran translation. Create Date Sun 3 April 2022AH. Toggle navigation. Qophiin kun hiikkaa tafsiira quraanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. Hadisa 0003-0012. Quraana afaan oromoo pdf Hikkaa Quraana Afaan Oromoo Holy Quran Afan OromoHikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo. Dhaabbata Afaanota Idil-Addunyaa (International Localization) jedhamutu jira. Yeroo sanatti hanqinoota adda addaa guutuun barbaachisaa ture (Mekonnen, 2002; Tilahun, 2018). kanaafuu ni dandeenya yoo tae hiikkaa isaa irratti hirmaachuu, hin dandeenyu yoo tae kanneen hiikaman gulaaluu irratti hirmaachuu, kanaas hin. Quraana afaan oromoo pdf Hikkaa Quraana Afaan Oromoo Holy Quran Afan OromoHikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo Language. . Multi functional and user friendly Afan Oromo Bible app for your Android device. Waggaa 120 booda, bara digitalaa (Digital Age) jedhamuundhaan kan beekamu jaarraa 21ffaa keessa. Quraana afaan oromoo pdf Hikkaa Quraana Afaan Oromoo Holy Quran Afan OromoHikkaa Quraana Tafsiira Afaan Oromoon Sheik Muhammed Rashad Abdulle All Quran Tafseer by Afan Oromo. Updated on. Gosoota jechootaa. MomaksaDogoggoraa galchite. Afaan hibiruufi Girikii kessati gala2 jechuun aannan jechuudha. Sep 08, 2018 September 8, 2018 Comments Off on Mijuu Kuusaa Furaa Jechoota Afaan Oromoo Barreeysaan kitaaba kanaa Abdurashiid Abdurahmaan (Abbaa Urjii) Posted by Abbaa Urjii on Thursday, September 6, 2018. Mammaaksa Afaan Oromoo. ogummaa yaada qindeessanii barreessuu cimsatu. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta&39;an argattu. Hagayya 14, 2013. Sheek Mohaammad Rashaad Abdullee Qur&39;aana gara Afaan Oromootti hiikuu, raadiyoo Moqadishootti sagantaa Afaan Oromoo eegaluu fi qubee bocuu keessatti adda durummaan nama hojjetanii darban akka ta&39;e. Maqaa keessan galchaa. rd; dz. Garee Qormaata Afaan Oromootiin Contributor Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaatti. Log In My Account ok. . Dhaabbata Afaanota Idil-Addunyaa (International Localization) jedhamutu jira. . Hiikkaa qur39aana afaan oromootiin. Multi functional and user friendly Afan Oromo Bible app for your Android device. Kuusaa Jechootaa Afaan Oromoo. Learn more. Hiikkaa Qur&x27;aana kabajamaa (guutuu) play; pause; stop; mute; unmute; max volume; barsiisaa Muhammad waadoo. Kitaaba Afaan Oromoo. Abdiisaa Bancaa(Ogeessa ICT fi Qindeessaa Garee Hiikkaa Google Afaan Oromoo) Anas deddeebi&39;ee gaaffichi natti ergameera. Maxxansaalee haaraa. Qophiin kun hiikkaa tafsiira qur&x27;aanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha. Learn more. 99), and the Oromo (1. Afaan Oromo Online March 6, December 13, December 6, Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz. . Jechoota Afaan Oromoo Gara Ingiliffaatti fi Ingiliffa gara Afaan Oromootti haala salphaadhaan Hiikuuhdaaf kan Isin Gargaaru App Filatamaa Fi Yeroo Dhiyootti Update ta&x27;uudhaan Jechoota hedduu kan Ofitti Dabalate dhufe. 54 of the population. Dhaabbata Afaanota Idil-Addunyaa (International Localization) jedhamutu jira. Maxxansaalee haaraa. Qorannoon kunis dandeettii Afaan Oromootiin barreessuu barattootaa xinxaaluun yaada furmaataa kennuu irratti xiyyeeffata. The app is free and works offline with out internet connection. Leave this empty field. Hiikuudhaan ala filannoon. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa tae dha. . Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Balaa isaa hin agartu, namni tokko Kolleejjii Kitaaba Qulqulluu Giriikiitti seemisiteera lama baratee,. Sura surah suraa alwaqiah (sheikh Mohammed Rashad Abdulle Quran)learn afaan oromo, learn afaan oromo in amharic, learn afaan oromo . Sura ruum (Shekh Mohammed Rashad)Hiikkaa Tafsiira Qurana afaan oromo Recitation of the Quran with Translating Its Meanings into Afaan OromoHIIKKAA QUR&39;. Tafsiira Quraanaa Afaan Oromoo Barreessan Tafsiira kanaa Dr. Bara 2016 yeroo dhaabbanni Google afaan Oromootiin akka tajaajila jalqaabuuf gaaffiin dhihaatetti jechoota miiliyoona tokko hiikuun akka dhiheessamu jedhamee ture jedha Abdiisaan. . helen donahue nude